top of page

SANDNES / STAVANGER ZEN SENTER

LETGO SANGHA

ZEN MEDITASJON - MINDFULNESS
SOTOZEN TRADISJONEN 
ABOUT
Arrangement 2023:
Januar :
09.01 : Zazen meditasjon kl.20:00
16.01 : Zazen meditasjon kl.20:00

30.01 : Innføring i Zen meditasjon / mindfulness       og Zazen som metode kl.19:30 - 21:00 / FULLT
Februar :
06.02 :  Zazen meditasjon kl.20:00
13.02 :  Zazen meditasjon kl.20:00
               
20.02 :  Zazen meditasjon kl.20:00 
27.02 : Utvidet Zazen meditasjon kl.20:00
Mars :
06.03 : Zazen meditasjon kl.20:00     
13.03 : Zazen meditasjon kl.20:00
20.03 : Zazen meditasjon kl.20:00
27.03 : Utvidet Zazen meditasjon kl.20:00
April :      
17.04 : Zazen meditasjon kl.20:00
24.04 : Utvidet Zazen meditasjon kl.20:00
Mai :
08.05 : Zazen meditasjon kl.20:00      
15.05 : Zazen meditasjon kl.20:00
22.05 : Utvidet Zazen meditasjon kl.20:00
Juni :
05.06 : Zazen meditasjon kl.20:00      
12.06 : Zen teacher, Hyon Gak Sunim leads the meditation session with Q&A after from 18:30 - 21:00 at Lura bydelshus, Teatersalen.

Sunim is recognized as one of the most effective and dynamic Zen teachers in the world of today.
 
Zazenkai (Felles zazen meditasjon / mindfulness)
Zazenkai er praksis i fellesskap hvor vi praktiserer zazen i et kortere tidsrom. Vi har zazenkai mandager kl.20:00 - 21:00 i hjørnestuen på Varatun Gård i Sandnes.
-  Medlemskap i Sandnes/Stavanger Zen Senter (SSZS) koster kr. 300,- pr.halvår
-  Ikke medlemsskap er frivillig donasjons basert pr.deltakelse, VIPPS til:975 863 48.
 
Utvidet zazen
Siste mandag i måneden har vi utvidet zazen meditasjon til 80 - 90 minutter. 

Zendojo
Vår zendojo, eller meditasjonssal, er i Hjørnestuen på Varatun Gård. Zendojo er et sted for  harmoni, stillhet og ro i fellesskap så noen "regler" for hvordan vi oppfører oss i zendojo`en er nødvendig. Reglene kaller vi for zendojo etikette.

Innføring i zen & zazen
 Med jevne mellomrom arrangeres innføring i zen og zazen som metode for alle som ønsker. Følg med på våre sider under arrangement for tidspunkt. Innføringen passer for alle som er nysgjerrige på, eller ønsker å fordype seg i zen meditasjon / mindfullness.

Zen retreat (Sesshin)
Vi arrangerer Zen retreat ledet av en munk fra Den Norske Sotozen Buddhistorden. Zen retreat er en intensiv periode med zazen, gjerne en dag, helg eller lengre. 
 

Zen og Mindfulness

Hva er Zen?

  • Å skulle forklare hva zen er i en bok eller artikkel eller å beskrive zen gjennom noen få definisjoner, er ikke mulig.
 
  • Å definere zen er som å beskrive smaken av honning til noen som aldri har smakt det. Du kan forklare konsistens og lukt ved å sammenligne den med lignende mat. Uansett, honning er honning, så lenge du ikke har smakt den, har du ikke en sann forståelse av hvordan honning smaker.
Eller i dette tilfellet: Zen.
Zen er ingen teori, ide eller et stykke kunnskap. Det er ingen tro, dogme eller religion men heller en praktisk erfaring. Zen er ikke et konsept som kan intellektualiseres eller begripes med ditt intellekt. Zen er veldig enkelt, det er faktisk så enkelt at det er vanskelig å få helt tak i hva det er.
Zen = Erfaringsbasert praksis.
CLASSES
Mindfulness
 
Mindfulness er et moderne, vestlig begrep som betyr oppmerksomt nærvær og beskriver en sinnstilstand kjennetegnet av en ikke-dømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket.​
Handler om menneskets evne til å være oppmerksomme og tilstede i egne liv, her og nå, øyeblikk for øyeblikk og er en flere tusen år gammel meditasjonstradisjon fra østen med røtter i buddhistisk tenkning og praksis.
Med mindfulness er vi oppmerksomme på hva som foregår i vår egen kropp, våre følelser, vårt sinn og i verden. Det er et perspektiv og tilnærming som vinner stadig større innflytelse på veiledning, pedagogikk, ledelse og terapi.
Å praktisere mindfulness kan hjelpe oss til å bli mer rolige og konsentrerte og bringer oss mer innsikt i vårt eget liv. Mange bruker mindfulness for å redusere stress og å finne mer ro og glede i hverdagen. Meditasjonsformen krever ingen forkunnskaper og er ikke tros-avhengig. 
                 
 
Hvordan praktisere Zen?

 

  • Zazen betyr sittende meditasjon og er selve kjernen i praksisen. Uten zazen, ingen ​zen.

  • Ved å sitte rolig i riktig sittestilling og å rette oppmerksomheten mot det som er, her og nå, øyeblikk for øyeblikk, vil tanke-trafikken gradvis stilne og roe sinnet.  

  • Zazen er en vei til oppmerksom tilstedeværelse og oppdagelsen av deg selv, din opprinnelige natur. Det er erfaringen av å leve fra øyeblikk til øyeblikk, her og nå. 

  • Zazen er en kilde til sjelelig innsikt som gjennom praktisering kan bli et fundament for hvordan alle handlinger i dagliglivet flyter, enten vi spiser, sover, puster, går, arbeider, snakker, tenker eller hva det skulle være.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TESTIMONIAL

Sittepute med underlag (Zafu og Zabuton)

Sittestillinger

Full lotus - halv lotus - Burmesisk - på krakk - på stol

Om Zazen

Innledning til zazen praksis med 3 aspekter; Pust, sittestilling og sinn.

 

 

Sittestilling

Man skal sitte i en stødig stilling som krever lite energi. Derfor sitter vi fortrinnsvis i lotus, halvlotus eller burmesisk stilling på en zafu (pute), men vi kan også sitte på krakk eller stol om det blir for krevende å sitte i disse stillingene. Ryggen skal være rak men ikke stiv eller i spenn. Nesen skal være i linje med navlen, ørene like over skuldrene og skuldrene senket og avslappet. Haken ørlite tilbaketrukket, øyne halvveis åpne, avslappet og rettet mot gulvet like foran oss, uten å stirre eller fokusere på noe spesielt. Munnen er lukket, og tungen lett oppunder "ganetaket". Venstre hånd inn i høyre hånd, hvilende på beina i senter av kroppen. Tommeltuppene berører hverandre lett.

 

                       

 

 

   

 

Vi forsøker å sitte så stille som mulig uten å bevege oss unødig, bytte stilling eller å klø oss om vi skulle få en kløende fornemmelse.

                                                            Pust

Man bruker ingen spesiell pusteteknikk i zazen, men puster naturlig gjennom nesen og med nedre del av magen: "hara". Vi er bevisst vår egen pust, er oppmerksom på den, uten å forsøke å styre den for pusten styrer seg selv. Å puste er noe som skjer her og nå, og i starten er det noe vi kan rette oppmerksomheten mot når vi trenger å komme tilbake til her og nå.

                                                                                         

 

 

 

                                                                              Sinn

I zazen søker vi å være oppmerksomt tilstede, fullt og helt, øyeblikk for øyeblikk. Vi sitter uten å fokusere på noe spesielt eller diktere sinnet i en spesiell retning eller tilstand. Vi sitter oppmerksomt og stille, observerende, til det som er, uten noen form for intellektuell analyse, refleksjon eller vurdering.

           

Tanker, følelser, lukt, lyder og fornemmelser dukker naturligvis opp, men vi gjør ikke annet enn å registrere at de kommer for så å la dem passere videre. Vi lar dem komme og vi lar dem gå og prøver ikke å tvinge tankene vekk med sinnet, det forsterker tankevirksomheten. Det er som grumsete vann, den beste måten å bli kvitt grumset på, er å la vannet være i fred. Slik er det med tankene også, vi lar dem være i fred. Gjennom praksisen vil tankeimpulsene våre etterhvert svinne hen.

Zendo etikette
 
Zendojo etikette
Zendojoen, eller meditasjonssalen, er stedet hvor vi i fellesskap praktiserer zazen og kinhin.  Vår zendojo er i Hjørnestuen på Varatun Gård. Dette er et sted for harmoni, stillhet og ro. Vi har derfor "regler" for fremtreden  og oppførsel i zendojoen som skal bidra til at det skal bli akkurat det.
Antrekk: Vi bruker løstsittende klær og skoene setter vi utenfor zendojoen. Klokker, mobil eller tilsvarende effekter tar vi ikke med oss inn. Unngå sterk parfyme.
Stillhet: I zendojoen er vi stille og beveger oss rolig. Unngå prat og konversering med mindre annet er avtalt.
Inn og ut av zendojoen: Når vi går inn og ut av zendojoen bukker vi med samlede hender som en hilsen til alle og av respekt for praksisen og stedet hvor vi praktiserer.
Finn din pute: Vi går inn midt mellom de 2 rekkene av puter. Når vi har vår pute ved siden av oss, vender vi og går mot puten. Ved ankomst av vår pute, hilser vi med samlende hender mot puten. Sett deg så ned på puten med ryggen vendt mot putene på motsatt side og innta din sittestilling.
Zazen: 3 slag på klangbollen markerer starten på zazen. Etter det tredje slaget bukker vi igjen med samlede hender før vi sitter i ro i zazen til vi hører lyden av klangbollen igjen. Ett slag markerer slutten på zazen, 2 slag markerer starten på kinhin. Vi reiser oss rolig ved avslutningen av zazen og fluffer puten før vi går rolig ut av zendojoen slik vi kom inn.
Kinhin: Når klangbollen slår 2 slag reiser vi oss rolig og står ved utsiden av puten. Ved signal går vi rolig med solretningen og i takt  og harmoni med  pusten. Vi går rundt på utsiden av zafuene (putene). Ved nytt signal går vi i normalt tempo med solen, finner vår pute og setter oss ned. Dersom du har behov for å forlate zendojoen, er det når vi går kinhin at det passer best.
Overgangene: Når vi går over fra zazen og til kinhin skal dette skje like tilstedeværende og oppmerksomt som zazen og kinhin.
Disse reglene er ment for å bidra til en praksis i fellesskap som gir harmoni, stillhet og ro. De har samme funksjon som trafikkregler for å få "trafikken" til å flyte. I den grad en slik struktur føles rar og litt "pinlig" så er det i seg selv en anledning for praksis. I hverdagslivet unnviker vi og flykter fra slike situasjoner men i zendojoen står vi i denne "pinligheten" og lar det være med det. Vi gjør det vi gjør. Etter hvert blir det naturlig og kanskje til og med vakkert :)
Gå tilbake til hovedmenyen
 
Fredfulle hender (Shasho)
Samlede hender (Gassho)

Middelveien

Den edle åttedelte vei

Hvordan kan vi leve våre liv på en god måte til beste for både våre medmennesker, oss selv og alle levende vesener?
I vår søken ut av lidelsen og utilfredsheten i våre liv fremholder Buddha middelveien, også kalt den edle åttedelte veien, som en løsning. I zen buddhismen er Zazen en spesielt viktig del av middelveien ved å være en metode til tilstedeværelse, innsikt, erkjennelse og forståelse. Her er en veldig kort beskrivelse av de ulike elementene.

1. Rett forståelse

Rett forståelse, eller syn, handler om å kunne se og forstå livet eller "ting" slik de er før de farges av vår egen forutinntatthet og vurdering, våre egne ord og tanker. Fundamentalt er forståelse av Buddha's lære om de 4 edle sannheter.

2. Rett tanke

Tanken går forut vår tale og vår handling. Det er ikke alle tanker vi har vi kan "stole på", eller som bør omsettes i ord eller handling. Det er viktig å være bevisst våre tanker. Rett tanke handler om å trene og foredle sinnet gjennom tilstedeværelse og refleksjon omkring våre tanker i eget liv.

3. Rett tale

Ikke undervurder kraften i vår tale og våre ord. Unngå å fare med usannheter, sladder eller tomt og meningsløst prat. Sterke ord som frembringer konflikt, splid eller aggresjon skal man styre unna. Rett tale er å bruke gode, oppbyggende og vennlige ord til rett tid og rett sted med et sinn av godhjertethet.

 

4. Rett handling

Alle våre handlinger må gjøres med respekt, omsorg, medfølelse og kjærlighet til alt som lever. Vi må bestrebe å avstå fra tyveri, løgn, vold, drap og skadelig seksuell adferd, og vi bør vise måtehold med alkohol og rusmidler.

5. Rett levevei

Hvordan vi tjener til livets opphold, eller hvilket yrke vi velger bør ikke være i konflikt med rett handling eller tale. Vi unngår å livnære oss på en slik måte at det innebærer noen form for bedrageri, utbytting, forårsaker urettferdighet eller på noen måte skader andre.


6. Rett streben

Rett streben sammen med de 2 neste handler om å trene sinnet. Vi må gå aktivt inn for å avvise våre egne negative tankeimpulser, og utvikle og fremelske positive tankeimpulser.

 

7. Rett oppmerksomhet

Handler om å være bevisst og våken i våre liv, å luke bort gamle uvaner, rutiner eller annen ureflektert adferd. Å være bevisst kroppens aktiviter, våre følelser, tanker og sinnstilstand.

8. Rett konsentrasjon

Handler om å utvikle evnen til konsentrasjon og tilstedeværelse gjennom meditasjon / Zen. Det er gjennom zen vi får innsikt og riktig forståelse av i oss selv, vår opprinnelige natur.

Middelveien
Om

 

Om oss

Vi er en gruppe mennesker med felles interesse for zazen meditasjon / mindfulness.

Zazen praksis er en individuell og personlig praksis, og å praktisere alene over tid krever selvdisiplin og standhaftighet. Fundamentet i denne felles praksisen er derfor å sitte sammen i zazen meditasjon og å være til støtte og hjelp for vår individuelle praksis.

     

Sandnes / Stavanger Zen Senter ble etablert september 2017 etter samlinger på privat basis. Initiativtaker for senteret har flere års egen erfaring med zazen praksis og er innvidd medlem i Den Norske Sotozen Buddhistorden: www.sotozen.no

     

      Se for øvrig våre Facebooksider: 

 Vi ønsker alle som er nysgjerrige på eller interessert i zazen meditasjon / mindfulness

velkommen. 

  • Facebook Social Icon
bottom of page